Περιγραφή

Υδραυλική μόρσα PCV Standard Power Vise απο την Samchully

 

Υψηλή ακρίβεια και μηχανική ενίσχυση προεπιλογής ροπής για την αποφυγή παραμόρφωσης