Περιγραφή

Επανάληψη εντός 0,02mm ή χαμηλότερα.
Δυνατότητα χρήσης ποικιλίας jaws για διάφορες εργασίες.