Περιγραφή

Έλεγχος πίεσης με έναν επιλογέα και Pneumatic clamping