Περιγραφή

Βελτιώνει την ακρίβεια κατεργασίας υποστηρίζοντας ασταθή, βαριά ή μεγάλα τεμάχια.
Οι βραχίονες και οι κεντρικοί κύλινδροι είναι διασυνδεδεμένοι και έχουν σχεδιαστεί για να αυτο-ρυθμίζονται σε διάφορα μεγέθη τεμαχίων.
Ο μηχανικός σχεδιασμός βελτιώνει την ανθεκτικότητα, εξαλείφοντας την ανάγκη για ελατήρια.