Περιγραφή

Αυτόματο κεντράρισμα με 5 άξονες.
Επαναλαμβάνεται εντός 0,02mm ή χαμηλότερου. Χρησιμοποιεί jaws 1,5 βημάτων.
Δυνατότητα χρήσης ποικιλίας jaws για διάφορες εργασίες.