Περιγραφή

Νέο υψηλής απόδοσης Oil Skimmer, CNC-OS για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ψυκτικού υγρού, με διαφορετικές ταχύτητες διύλισης για ποίκιλες χρήσεις σε διαφορετικού είδους μηχανές.