Περιγραφή

Τα ανθεκτικά και αποδοτικά ανταλλακτικά και αναλώσιμα αποτελούν το κύριο θέμα των εργασιών έρευνας και ανάπτυξης της Kjellberg Finsterwalde. Η συνεχής βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και οι εκτεταμένες νέες εξελίξεις αποτελούν τη βάση για την υψηλότερη ποιότητα κοπής και τη συνεπή μείωση του κόστους ανά κοπτικό μέτρο. Ο χρήστης επωφελείται από μεγαλύτερες διάρκειες ζωής, οι οποίες οδηγούν σε περαιτέρω μείωση του κόστους επειδή χρειάζονται λιγότερα αναλώσιμα υλικά και, πάνω απ ‘όλα, οι χρόνοι αλλαγής μειώνονται επίσης. Έτσι επιτυγχάνεται υψηλότερη απόδοση ανά τεμάχιο αναλώσιμων ή, αντίστοιχα, μείωση του κόστους ανά τετραγωνικό μέτρο.