Εγκατάσταση κάθετου κέντρου κατεργασίας Doosan MYNX 5400