Εγκατάσταση κάθετου κέντρου κατεργασίας Doosan MYNX 5400

Εγκατάσταση κάθετου κέντρου κατεργασίας Doosan MYNX 5400

Εγκατάσταση μηχανήματος Description

Εγκατάσταση κάθετου κέντρου κατεργασίας Doosan MYNX 5400.