Εφαρμογές της Microsol

Τα έργα μας

Διαβάστε τα πρόσφατα έργα μας σε πελάτες που έχουν επιλέξει τα προϊόντα και λύσεις της Microsol για την Εταιρία τους.

Οι δουλειές μας


3 fiber laser tube cutting
4 BVM 5700
4 fiber laser
7 fiber laser
3 τριαξονικό κέντρο κατεργασίας